Follow
Magdalena Łużniak-Piecha
Magdalena Łużniak-Piecha
SWPS University
Verified email at swps.edu.pl
Title
Cited by
Cited by
Year
What is an “ethnic group” in ordinary people’s eyes? Different ways of understanding it among American, British, Mexican, and Polish respondents
K Hamer, S McFarland, B Czarnecka, A Golińska, LM Cadena, ...
Cross-Cultural Research 54 (1), 28-72, 2020
612020
Identification with all humanity—A test of the factorial structure and measurement invariance of the scale in five countries
K Hamer, M Penczek, S McFarland, A Wlodarczyk, M Łużniak‐Piecha, ...
International Journal of Psychology 56 (1), 157-174, 2021
452021
Introduction to a culturally sensitive measure of Well-Being: Combining life satisfaction and interdependent happiness across 49 different cultures
K Krys, BW Haas, ER Igou, A Kosiarczyk, A Kocimska-Bortnowska, ...
Journal of Happiness Studies 24 (2), 607-627, 2023
232023
Mentoring odwrócony–korzyści dla organizacji
M Łużniak‑Piecha, M Kaczkowska‑Serafińska, A Lenton
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 40 (2), 101-115, 2016
212016
Psychopatia, narcyzm, histrionika-menedżerowie o osobowościach patologicznych i kreowane przez nich kultury organizacyjne. Wprowadzenie do badań
M Stawiarska-Lietzau, M Łużniak-Piecha
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 34 (4), 11-30, 2014
132014
Mentoring jako narzędzie budowania kapitału symbolicznego, czyli jak dyskusja o pogodzie może wpłynąć na rozwój kariery w Londynie
M Łużniak-Piecha, A Golińska
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 69-87, 2011
82011
Krzyczeć czy nie krzyczeć–styl komunikacji menedżerskiej a efektywność pracy
M Stawiarska‑Lietzau, M Łużniak‑Piecha
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 44 (2), 53-68, 2017
52017
Mentoring w karierze międzynarodowej, w: Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, red
M Łużniak-Piecha
T. Listwan, SA Witkowski, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we …, 2010
52010
Factors of Professional Development of Polish Emigrants–Adaptation on Labour Market in Great Britain
M Łużniak‑Piecha, A Lenton, K Krukurka, J Litwin
Education of Economists and Managers. Problems. Innovations. Projects 3 (10 …, 2008
52008
i Lenton, A.(2016). Supporting employee health and well-being as a strategy for managing an age-diverse workforce. Greater London Authority Case Study
M Łużniak-Piecha
Vistula University Working Papers 46 (1), 142-160, 0
5
Should we stay or should we go? Poles in the UK during Brexit
G Czubińska, M Łużniak-Piecha, A Golińska, J Kulczyk
Brexit and Polonia: Challenges facing the Polish Community during the …, 2018
42018
Rozpęd–opis modelu i koncepcji badawczej, czyli jak skutecznie mentoring podnosi satysfakcję zawodową mentorów
M Łużniak-Piecha, A Golińska
Problemy. Innowacje. Projekty”, Szkoła Główna Handlowa 24 (2), 79-100, 2012
42012
Kontrakt psychologiczny i postrzegane wsparcie organizacyjne jako kluczowe elementy budowania zaangażowania organizacyjnego. Przegląd koncepcji badawczych
M Łużniak-Piecha
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów: problemy, innowacje, projekty, 83-97, 2009
42009
Supporting Employee Health and Well-being as a Strategy for Managing an Age-diverse Workforce. Greater London Authority Case Study
A Lenton, M Łużniak-Piecha
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 142-160, 2016
32016
Europejczycy, Euroemigranci–czyli o aspiracjach i skutecznej akulturacji. Przegląd badań i próba weryfikacji koncepcji strategii relacji międzykulturowych J. Berry’ego
M Łużniak-Piecha
Studia Migracyjne-Przegląd Polonijny, 2016
32016
Relacje społeczne w patologicznych kulturach organizacyjnych i ich konsekwencje na przykładzie kultury psychopatycznej i dramatycznej-zastosowanie" Koła" Shalita do analizy …
M Łużniak-Piecha, M Stawiarska-Lietzau
Studia Społeczne, 63-73, 2015
32015
Self-construals predict personal life satisfaction with different strengths across societal contexts differing in national wealth and religious heritage
Á Sánchez-Rodríguez, VL Vignoles, MH Bond, M Adamovic, CS Akotia, ...
Self and Identity 22 (5), 689-712, 2023
22023
“We Are Looking for a Picasso to Strengthen Our Team...”: A Manual for Creative Staff Employment
M Łużniak‑Piecha, M Stawiarska‑Lietzau
Edukacja Ekonomistów i Menedżerów 50 (4), 81-96, 2018
22018
Styl zarządzania a skuteczność strategii employer branding. Menadżerowie transformacyjni, transakcyjni i patologiczni
M Łużniak-Piecha, M Stawiarska-Lietzau
Zeszyty Naukowe Uczelni Vistula, 145-164, 2015
22015
Unpackaging the link between economic inequality and self-construal
Á Sánchez-Rodríguez, AK Uskul, R Rodríguez-Bailón, GB Willis, ...
Self and Identity 22 (5), 713-739, 2023
12023
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20