Juha Suoranta
Juha Suoranta
Professor of Adult Education, Tampere University
Verified email at tuni.fi - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Johdatus laadulliseen tutkimukseen
J Eskola, J Suoranta
Vastapaino, 1998
172711998
Johdatus laadulliseen tutkimukseen. 8. painos
J Eskola, J Suoranta
Tampere: Vastapaino 1, 2008
32582008
Sorrettujen pedagogiikka
P Freire, J Kurtti, T Tomperi, J Suoranta
Vastapaino, 2005
5022005
Artistic research: Theories, methods and practices
M Hannula, J Suoranta, T Vadén, G Griffiths, K Kölhi
Academy of Fine Arts, 2005
2842005
Postdigital science and education
P Jandrić, J Knox, T Besley, T Ryberg, J Suoranta, S Hayes
Educational Philosophy and Theory 50 (10), 893-899, 2018
1852018
Kasvatus mediakulttuurissa: mitä kasvattajien tulee tietää
J Suoranta
Vastapaino, 2003
1772003
Radikaali kasvatus: kohti kasvatuksen poliittista sosiologiaa
J Suoranta
Gaudeamus, 2005
1632005
Taisteleva tutkimus
J Suoranta, S Ryynänen
Into Kustannus, 2014
1382014
Juha 1998: Johdatus laadulliseen tutkimukseen
JS Eskola
Tampere: Vastapaino, 0
87
Contesting neoliberal education: Public resistance and collective advance
D Hill
Routledge, 2011
842011
Kasvatuksellisesti näkeväksi
J Suoranta
Sivistyksellinen kasvatusajattelu tässä ajassa. Tampere: Tampereen yliopisto, 1997
831997
Critical theories, radical pedagogies, and global conflicts
M Cole, A Darder, R Farahmandpur, R Fitzsimmons, B Gallegos, H Giroux, ...
Rowman & Littlefield, 2005
712005
Artistic Research Methodology
M Hannula, J Suoranta, V Tere
Peter Lang, 2014
702014
Mediakasvatus simulaatiokulttuurissa
J Suoranta, M Ylä-Kotola
Söderström, 2000
672000
Wikiworld
J Suoranta, T Vadén
Palgrave McMillan,, 2009
652009
Tekstit, murrokset ja muutos: kolme näkökulmaa laadullisen tutkimuksen metodologiaan
J Suoranta
Lapin yliopisto, 1995
631995
Otsikko uusiksi. Taiteellisen tutkimuksen suuntaviivat
M Hannula, J Suoranta, T Vadén
Tampere 23, 45, 2003
622003
Postdigital dialogue
P Jandrić, T Ryberg, J Knox, N Lacković, S Hayes, J Suoranta, M Smith, ...
Postdigital Science and Education 1 (1), 163-189, 2019
612019
Suomalaisen mediakasvatuksen vuosikymmenet
R Kupiainen, S Sintonen, J Suoranta
Näkökulmia mediakasvatukseen, 3-25, 2007
602007
Critical pedagogy: Where are we now?
JL Kincheloe, P McLaren
Peter Lang, 2007
562007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20