Follow
Katarzyna Klimkiewicz
Title
Cited by
Cited by
Year
Does CSR Enhance Employer Attractiveness? The Role of Millennial Job Seekers' Attitudes
K Klimkiewicz, V Oltra
Corporate Social Responsibility and Environmental Management 24 (5), 449-463, 2017
2972017
How effective are business ethics/CSR courses in higher education?
G Tormo-Carbó, V Oltra, E Seguí-Mas, K Klimkiewicz
Procedia-Social and Behavioral Sciences 228, 567-574, 2016
502016
“Don't try to teach me, I got nothing to learn”: Management students' perceptions of business ethics teaching
G Tormo‐Carbó, V Oltra, K Klimkiewicz, E Seguí‐Mas
Business Ethics: A European Review 28 (4), 506-528, 2019
472019
Occupational safety and health as an element of a complex compensation system evaluation within an organization
E Beck-Krala, K Klimkiewicz
International Journal of Occupational Safety and Ergonomics 22 (4), 523-531, 2016
232016
RESPONSIBLE REWARDING SYSTEMS–THE FIRST STEP TO EXPLORE THE RESEARCH AREA
K Klimkiewicz, E Beck-Krala
RESEARCH PAPERS OF WROCŁAW UNIVERSITY OF ECONOMICS 387, 66-79, 2015
212015
ROLA PRAKTYK STUDENCKICH W DOSKONALENIU PRAKTYCZNEGO ASPEKTU KSZTAŁCENIA STUDENTÓW UCZELNI WYŻSZYCH
K Klimkiewicz
Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 225, 2015
192015
Polish foundry engineer with regard to changes carried by the industry 4.0
K Liszka, K Klimkiewicz, P Malinowski
Archives of foundry engineering, 2019
162019
Zarządzanie różnorodnością jako element prospołecznej polityki przedsiębiorstwa
K Klimkiewicz
Współczesne Zarządzanie, 91-101, 2010
162010
Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa jako wyraz kultury organizacyjnej
K Klimkiewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 136-146, 2011
142011
Reward programs supporting environmental organizational policy
E Beck-Krala, K Klimkiewicz
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 41-54, 2017
122017
The role of ESG-based compensation in sustaining the supply chain
K Klimkiewicz
Journal of Reverse Logistics 1 (3), 12-17, 2017
72017
Socially responsible and sustainable rewards programmes: The new frontier
E Beck-Krala, D Scott, K Klimkiewicz
The routledge companion to reward management, 97-111, 2018
62018
The role of rewards leaders in corporate social responsibility and sustainability
D Scott, E Beck-Krala, K Klmkewicz
WorldatWork Journal 29 (2), 2020
52020
Absolwenci Wydziału Zarządzania AGH u progu kariery zawodowej
P Górski, K Klimkiewicz, W Kowalik, M Staszkiewicz
Wydawnictwa AGH, 2015
52015
Społeczna odpowiedzialność pracodawców–perspektywa teoretyczna a oczekiwania uczestników rynku pracy
K Klimkiewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 97-106, 2014
52014
W kierunku kształtowania świadomej polityki społecznej odpowiedzialności uczelni wyższych
E Beck-Krala, K Klimkiewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 234-247, 2011
42011
Zarządzanie społecznie odpowiedzialne w różnych warunkach kulturowych
K Klimkiewicz
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 162-175, 2010
42010
Emerging trends in employee competences in Polish therapeutic tourism enterprises
D Dryglas, K Klimkiewicz
International Journal of Spa and Wellness 6 (1), 157-175, 2023
32023
Changes in the Discourse on Corporate Social Responsibility: A Case Study, the Example of a Trade Journal in the Field of Human Resource Management.
K Klimkiewicz, W Kowalik
Human Resource Management/Zarzadzanie Zasobami Ludzkimi, 2020
32020
Budowanie zaangażowania – czyli o wykorzystaniu platformy Moodle w kształtowaniu kompetencji społecznych studentów
K Klimkiewicz
E-mentor 2 (64), 4-12, 2016
3*2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20