Follow
Pavel Machač
Title
Cited by
Cited by
Year
Principles of Phonetic Segmentation
P Machač, R Skarnitzl
Phonetica 68 (3), 198-199, 2011
1892011
Principles of phonetic segmentation
P Machač, R Skarnitzl
Epocha, 2009
1782009
Fonetická segmentace hlásek
P Machač, R Skarnitzl
Epocha, 2009
632009
Technologie ochrany ovzduší a čištění odpadních plynů
J Vejvoda, P Machač, P Buryan
Vysoká škola chemicko-technologická v Praze, 2003
572003
Temporal compensation in Czech
P Machač, R Skarnitzl
Proc. 16th ICPhS, 537-540, 2007
242007
Temporální a spektrální struktura českých explozív
P Machač
Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2006
162006
VÝSLOVNOST NĚMČINY Poznámky z teorie a cvičení
P Machač
Nakladatelství Karolinum, 2008
142008
The phonological voicing contrast in Czech: an EPG study of phonated and whispered fricatives.
R Skarnitzl, P Sturm, P Machac
INTERSPEECH, 3191-3195, 2013
112013
Redukční procesy v řeči z hlediska fonetických rysů
P Machač, M Zíková
Studie k moderní mluvnici češtiny 5, K české fonetice a pravopisu 5, 17-44, 2013
92013
Implications of Acoustic Variation for the Segmentation of the Czech Trill/r
P Machač
Cross-Modal Analysis of Speech, Gestures, Gaze and Facial Expressions: COST …, 2009
92009
Identification and automatic detection of parasitic speech sounds
J Matoušek, R Skarnitzl, P Machač, J Trmal
ISCA, 2009
92009
Stabilita zvukových charakteristik fonémů ve spontánních mluvených projevech
P Machač
Čeština – univerzália a specifika 5, 427-435, 2004
92004
Kolik kmitů má české r?
P Machač
Naše řeč 100 (1), 1-17, 2017
82017
Míra rušivosti parazitních zvuků v řeči mediálních mluvčích
R Skarnitzl, P Machač
Naše řeč (Our Speech) 1 (95), 3-14, 2012
82012
Phonetic analysis of parasitic speech sounds
P Machač, R Skarnitzl
Speech Processing: 19th Czech-German Workshop, 61-68, 2009
82009
Reliabilita a validita popisných kategorií v Pražském fonetickém korpusu
J Volín, R Skarnitzl, P Machač, J Janoušková, J Veroňková
Čeština v mluveném korpusu, 249-254, 2008
82008
Variability in Phonetic Realization of the Demonstrative Ten in Terms of Its Informational Relevance in the Sentence
P Machač, M Zíková
Nominal Structures: All in Complex DPs, Olomouc, Palacký University, 98-109, 2014
72014
Redukční procesy v produkci mluvené češtiny: stabilita fonetických rysů
P Machač, M Zíková
Studie k moderní mluvnici češtiny 5, K české fonetice a pravopisu 5, 45-68, 2013
72013
Desonorizace českých intervokalických frikativ
P Machač
AUC Philologica 2/2007, Phonetica Pragensia XI, 105-116, 2008
72008
Domain-initial coordination of phonation and articulation in Czech radio speech
R Skarnitzl, M P
AUC Philologica 1/2009, Phonetica Pragensia, XII, 21-35, 2009
62009
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20